Etický kódex našich masáží

Nechajte sa s dôverou unášať dotykmi. Zaručujeme vám príjemný, obohacujúci a povznášajúci zážitok. Krehkosť a posvätnosť nášho rituálu neprekračujeme a nesmerujeme ho ku klasickému fyzickému prežívaniu aj napriek tomu, že súčasťou našich programov je ozdravujúca práca s intimitou. Ako odborní tantrickí sprievodcovia rozumieme nášmu poslaniu. Nesiahame po inak ladených prvkoch.

Všetky rituály prebiehajú v znamení vzájomného rešpektu. Požiadame Vás, aby ste nás pravdivo informovali o Vašom zdravotnom stave. Naše programy neobsahujú prácu celým telom maséra, masérky. Sme odetí v sarongu v úlohe dávajúcich a sprevádzajúcich Vás.

Každé štúdio, salón, chrám má osobité pravidlá. Dávame Vám možnosť objektívne sa rozhodnúť. Preto kladieme dôraz na to, aby ste pred príchodom poznali tie naše. Ak ste sa rozhodli zavítať k nám ďakujeme, že ich rešpektujete. 

Tantrická masáž je vznešeným umením. Cesta k zmyselnosti vie byť vybudovaná aj odlišným spôsobom. To, že ju niektorí nepoznajú alebo nechcú spoznať neznamená, že neexistuje. Hovoríme o vedomej zmyselnosti.

Vždy uvádzame len dĺžku masážnej časti. Preto vás požiadame, aby ste si vyhradili pre seba viac času (aspoň 30 minút naviac) a dovolili starať sa nám o Vás v kľudnom tempe. Uvodný rozhovor, malé občerstvenie, očista tela pred a po masáži, pozdravný rituál, záverečná relaxácia, pri záujme kratšie poradenstvo nespadajú do uvedeného času. Máte ich aj naďalej v cene, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou našej práce.

 Poradenstvo v prepojení s rituálom aj mimo neho.


AK SI PRAJETE DOZVEDIEŤ SA VIAC:

Dotykmi vás vedieme k vášmu telu, ktoré máte možnosť cez uvoľnenie spoznávať inak ako doteraz. Ak si precítite kontakt sami so sebou, dovolíte si oslobodzujúci tantrický zážitok. Počas celého rituálu ste v pozícii masírovaného/masírovanej. Nevyvíjate fyzickú aktivitu smerom k nám a neočakávate. Prežívate to, čo k Vám prichádza prirodzene/nenútene. Ste ten/tou, ktorý/ktorá si dopraje hlbokú relaxáciu, prijíma darované dotyky, teší sa zo svojho tela, vnútorným zrakom spoznáva svoju krásu a nechávate voľný priebeh svojim pocitom. Nemusíte pobudnúť v nejakom prednastavenom vzorci, mať rovnaký uhol pohľadu. Vy sami si slobodne volíte mantinely a chcete alebo nechcete si ich ponechať. Myslíte si že vaša nekonečnosť, fyzická schránka a energia je nudná? Nie. V rituále sa opäť dotýkame vášho vnútorného dieťaťa, hravej zložky. Pracujeme odborne so sexuálnou energiou, ktorá je používaná vo váš "prospech". Správnym dýchaním, pohybom, ožíva každá bunka v tele a energia nepostáva, prúdi a posilňuje Vás. Všetko je nasmerované k vášmu poznaniu a k zážitku, ktorý je o Vás a patrí Vám.

Tantra masáž nie je masážou, ktorá má presne určené hranice. Má viacero modifikácií, čo by nás ale nemalo odvádzať od základu, že v rituále tantrický sprievodca/sprievodkyňa neslúži ako objekt erotického záujmu.  

Tantrická práca je nádherná, úctivá a láskavá práca s telom človeka. Z tohto uhla je vnímaná väčšinou bežne žijúcej populácie. Jej menej videná krása však spočíva práve v jej neodlúčiteľnom spirituálnom a energetickom pôsobení. Preto sa cez ňu vieme zažiť celistvo.

Tantra nás nemá viesť k promiskuite ale k uzdraveniu vzťahu v prvom rade samého/samej so sebou. Ak prejdeme stupňom poznania, kde samotu vnímame ako stav obohacujúci, radostný, pretože sme ukotvený v sebe, získame schopnosť vytvoriť aj hodnotný partnerský vzťah. Cesta, ktorá začína v nás sa zjavuje keď sme jej prístupní.Nemôžme správne pochopiť fungovanie celku, precítiť jednotu keď nerozumieme tak dôležitej súčasti, ktorou sme my sami.

Zdieľame s Vami jedine vnútorné obnaženie. Nahota v tantre má svoj význam a súvisí s našim zrodom. Je priam nevyhnutná pre určité pochopenie a prepojenie. Týka sa toho/tej, kto na rituál prichádza. V dnešnej dobe však často slúži ako jeden z hlavných dôvodov pre vyhľadávanie tantrických masáží opačným pohlavím. Ak prichádzate na masáž zažiť seba, je nepodstatné fyzické obnaženie maséra. Blízkosť človeka k človeku, objatie, láskavé sprevádzanie Vás vašim rituálom a energetické vyžarovanie nie sú ohraničené ošatením tantrika.

Umenie & Nahota.

Umelecké diela vyobrazujú nahé telo človeka. Je nami videné na obrazoch, fotografiách, pri maľovaní na telo (bodypainting), na výstavách a rôznych živých vystúpeniach. Je dôležité, čo tou nahotou chceme vyjadriť. Môže byť znakom slobody, potešenia i niečim iným. Na jej propagovaní sa podieľajú známe osobnosti i neznámi ľudia z rôznych pracovných oblastí. Naše telo v mladosti, starobe, mužské, ženské, s rôznymi proporciami je krásnym chrámom, keď k nemu budeme takto vzhliadať a zaobchádzať s ním. 

Traditional Intuitive Tantra
Diya & Ranavia & Frey