Tantrická masáž / Pravidlá

Tantrická masáž nie je erotická masáž.

  Má svoje pravidlá.

Nie sú to len slová, ktoré sa rozplynú pri vstupe do nášho priestoru.
Všetky rituály u nás prebiehajú v znamení vzájomného rešpektu.

Požiadame Vás, aby ste nás pred masážou pravdivo informovali o Vašom zdravotnom stave.
- pri práci sme po celý čas odetí v sarongu

- naše programy neobsahujú masáž celým telom

(pre upresnenie)

- ani vzájomné, erotické či iné prvky

- ste v našej starostlivosti a nič nám neoplácate.

- masáže sú odborné v tradičnom duchu, nechýba im však tvorivosť .

- venujeme sa tiež poradenstvu v prepojení s rituálom aj mimo neho.

Každé štúdio, salón, chrám má osobité pravidlá. Preto kladieme dôraz na to, aby ste pred príchodom poznali tie naše. Ďakujeme, že ich rešpektujete.

AK SI PRAJETE DOZVEDIEŤ SA VIAC:

Tantrická práca je nádherná, úctivá a láskavá práca s telom človeka. Z tohto uhla je vnímaná väčšinou bežne žijúcej populácie. Jej menej videná krása však spočíva práve v jej neodlúčiteľnom spirituálnom a energetickom pôsobení. Preto sa cez ňu vieme zažiť celistvo.

Tantra masáž nie je masážou, ktorá má presne určené hranice. Má viacero modifikácií, čo by nás ale nemalo odvádzať od základu, že v rituále tantrický sprievodca/sprievodkyňa neslúži ako objekt erotického záujmu. 

"Nebudem sa u Vás nudiť? Nemasírujem "masérku/maséra". Nedôjde k "tantrickému sexu" ani k inej forme tzv. "modernej tantrickej stimulácie". " 

Áno je to možné, ak hľadáte práve toto, a želáte si pobudnúť v takomto prednastavenom vzorci. Sú to vami slobodne zvolené mantinely, uhol pohľadu, ktorý si chcete ponechať. Tak isto ako si my ponechávame náš spôsob práce.
V našich rituáloch zažívate to, čo vychádza z Vás. Myslíte si že vaša nekonečnosť, vaše telo a energia je nudná? Nie. V rituále sa opäť dotýkame vášho vnútorného dieťaťa, hravej zložky. Pracujeme odborne so sexuálnou energiou, ktorá je používaná vo váš "prospech". Správnym dýchaním, pohybom, ožíva každá bunka v tele a energia nepostáva, prúdi a posilňuje Vás. Všetko je nasmerované k vášmu poznaniu a k zážitku, ktorý je o Vás a patrí Vám.


Tantrická masáž je vznešeným umením, ak si Vás ňou uctia ruky tantrika. Pri odborne vedenom tantrickom rituále nie sú potrebné masážne doplnkové prvky, prípadne iné služby. Cesta k zmyselnosti vie byť vybudovaná aj iným spôsobom. To, že ju niektorí nepoznajú alebo nechcú spoznať neznamená, že neexistuje. Hovoríme o vedomej zmyselnosti.


Sme tí, ktorí sa o Vás starajú, vedia Vám poradiť a pochopiť Vás. Pôsobia harmonizujúco na váš energetický systém. Vedú Vás svojimi dotykmi k vášmu telu, ktoré máte možnosť cez uvoľnenie spoznávať inak ako doteraz. Ak si precítite kontakt sami so sebou, dovolíte si oslobodzujúci tantrický zážitok. Počas celého rituálu ste v pozícii masírovaného/masírovanej. Nevyvíjate žiadnu fyzickú aktivitu smerom k nám a neočakávate. Prežívate to, čo k Vám prichádza prirodzene/nenútene. Ste ten/tou, ktorý/ktorá si dopraje hlbokú relaxáciu, prijíma darované dotyky, teší sa zo svojho tela, vnútorným zrakom spoznáva svoju krásu a nechávate voľný priebeh svojim pocitom.


Zdieľame s Vami jedine vnútorné obnaženie.  

Nahota v tantre má svoj význam a súvisí s našim zrodom. Je priam nevyhnutná pre určité pochopenie a prepojenie. Týka sa toho/tej, kto na rituál prichádza. V dnešnej dobe však často slúži ako jeden z hlavných dôvodov pre vyhľadávanie tantrických masáží opačným pohlavím. Ak prichádzate na masáž zažiť seba, je nepodstatné fyzické obnaženie maséra. Blízkosť človeka k človeku, objatie, láskavé sprevádzanie Vás vašim rituálom a energetické vyžarovanie nie sú ohraničené ošatením tantrika.

Tantra nás nemá viesť k promiskuite ale k uzdraveniu vzťahu v prvom rade samého/samej so sebou. Ak prejdeme stupňom poznania, kde samotu vnímame ako stav obohacujúci, radostný, pretože sme ukotvený v sebe, získame schopnosť vytvoriť aj hodnotný partnerský vzťah.

Cesta, ktorá začína v nás sa zjavuje keď sme jej prístupní.Nemôžme správne pochopiť fungovanie celku, precítiť jednotu keď nerozumieme tak dôležitej súčasti, ktorou sme my sami.

Umenie & Nahota.
Umelecké diela vyobrazujú nahé telo človeka. Je nami videné na obrazoch, fotografiách, pri maľovaní na telo (bodypainting), na výstavách a rôznych živých vystúpeniach. Je dôležité, čo tou nahotou chceme vyjadriť. Môže byť znakom slobody, potešenia i niečim iným. Na jej propagovaní sa podieľajú známe osobnosti i neznámi ľudia z rôznych pracovných oblastí. Naše telo v mladosti, starobe, mužské, ženské, s rôznymi proporciami je krásnym chrámom, keď k nemu budeme takto vzhliadať a zaobchádzať s ním.

Traditional Intuitive Tantra
Diya & Ranavia & Frey