Tantra Nitra -Rani &Diya &Frey

Tantra Nitra
Tantra Nitra

Sme Diya a Ranavia, kvalifikované masérky, terapeutky a tantrické sprievodkyne s odborným vzdelaním, praxou a tantrickou výukou.

Naďalej sa uberáme touto nekončiacou púťou. Naše  programy sú určené pre všetkých bez obmedzenia veku hornou hranicou. Prostredníctvom tantrického umenia vás vedieme k láskavému precíteniu celej vašej bytosti. Vytvárame priestor, v ktorom vládne dôvera a harmónia. Do tantrickej práce vkladáme ďalšie masérske techniky pre hlbšie zrelaxovanie. Tantrický dotyk je liečivý, absolútny, všeobjímajúci a nezameniteľný. Môže sa ním obdarovať každý z vás. Niekedy potrebujeme menej, než si myslíme pre vznik neopakovateľných pocitov. Uvedomenie si sily a pravej podstaty životodarnej energie nás začne napĺňať a smerovať k inému životu. Stačí sa tomu otvoriť. Počas rituálov máte možnosť porozumieť aj sexuálnej energii v širšom kontexte, viac cez bezvýhradnú lásku, úprimnú citovú otvorenosť k sebe a zároveň k ostatným. V našej  práci sa vo veľkej miere zameriavame aj na tvorivú energiu Kundaliní, ktorej prebudenie je ako prvý svetelný krok na ceste najsilnejšieho vnútorného poznania.V každom z nás čaká tento nerozbalený dar od univerza na to, aby sme ho objavili, trpezlivo s citom preskúmali a vnímavo viedli k vzostupu.

Náš priateľ Frey sa špecializuje na relaxačné, senzuálne masáže a odblokovanie (dotyk pre ženu, pre muža). Ako prirodzený dominant venujúci sa BDSM praktikám 10 rokov, spolupracuje na všetkých temných programoch s M. Seier. Odkláňame sa od zaužívaného prevedenia.  

Texty sú vytvorené nami, vychádzajú z našich skúseností.  

Vaša Tantra Nitra - Diya  & Ranavia & Frey