Tantra Nitra -Rani &Diya &Frey

Sme Diya a Ranavia, kvalifikované masérky s odborným vzdelaním, praxou a tantrickou výukou. Naďalej sa uberáme touto nekončiacou púťou. Programy sú určené pre všetky sexuálne orientácie,  bez obmedzenia veku hornou hranicou. Prostredníctvom tantrického umenia vás vedieme k láskavému precíteniu celej vašej bytosti. Vytvárame priestor, v ktorom vládne dôvera a harmónia, kde je obnaženie vnímané ako prirodzená súčasť každého z nás. Do tantrickej terapie vkladáme ďalšie masérske techniky pre hlbšie zrelaxovanie. Tantrický dotyk je liečivý, absolútny, všeobjímajúci a nezameniteľný. Môže sa ním obdarovať každý z vás. Niekedy potrebujeme menej, než si myslíme pre vznik neopakovateľných pocitov. Uvedomenie si sily a pravej podstaty životodarnej energie nás začne napĺňať a smerovať k inému životu. Stačí sa tomu otvoriť. Bežného človeka z tantrickej masáže prirodzene najviac oslovuje intímna časť a všetko späté s pojmom sexuálna energia. V tak plytkom ponímaní Tantrického masážneho rituálu ak je vedení pravou sprievodkyňou, je jedno pozitívum. Možnosť porozumieť tejto energii v širšom kontexte, viac cez bezvýhradnú lásku,úprimnú citovú otvorenosť k sebe a zároveň k ostatným. Vďaka tomu dokážeme dať nášmu intímnemu životu hlbší zmysel. V našej tantrickej práci sa viac zameriavame na tvorivú energiu Kundaliní, ktorej prebudenie je ako prvý svetelný krok na ceste najsilnejšieho vnútorného poznania.V každom z nás čaká tento nerozbalený dar od univerza na to, aby sme ho objavili, trpezlivo s citom preskúmali a vnímavo viedli k vzostupu.

Náš priateľ Frey sa špecializuje na relaxačné, senzuálne masáže a odblokovanie (dotyk pre ženu, pre muža). Ako prirodzený dominant venujúci sa BDSM praktikám 10 rokov, spolupracuje na všetkých temných programoch s M. Seier. Odkláňame sa od zaužívaného prevedenia.  

Texty sú vytvorené nami, vychádzajú z našich skúseností. Diya & Ranavia & Frey