Ranavia Seier

motto: 

"Radosť sa nedá hľadať. Radosť sa musí žiť tu a teraz" 

(OSHO)

"Ak vaše ruky vedie vaše srdce, otvoríte si nimi bránu k srdciam ostatných."

(Ranavia Seier)

"Každý deň do našich životov prichádza možnosť pousmiať sa."

(Ranavia Seier)

Volám sa Via.

Moje tantrické meno RanaVia Seier je odkazom pre všetky ženy, ktoré sú silné, milujúce, kreatívne alebo sa takými chcú stať. Hľadajú cestu ako byť ženami s radosťou. Ako si vážiť seba, svoj potenciál. Chcú rozumieť energii, ktorou disponujú a pracovať s ňou. Nezahlcujú sa negativizmom. Slabosťou je nevedieť odpustiť. Sebadeštruktívny prístup však odmietajú. S rovnakou dôležitosťou volia odpoveď Áno ako Nie. V ich životoch zostane miesto pre tých, ktorý k nim budú pristupovať totožne, ako ony k sebe.

Čo ma naučila Tantra.

Nie len rozumieť ale tiež precítiť. Naplno vnímať prítomnosť. Vidieť doteraz nevidené, zažiť doteraz neucítené. Nájsť inú formu vyjadrenia. Zjemniť svoju nepoddajnú povahu. Odísť od toho čo je už odžité. Sama viem, čo dokáže urobiť s človekom v tých najzložitejších životných situáciách, ktorými si mnohí prechádzame. Je to transformácia, ktorá má dosah na našu integritu. Nechcem, aby to vyznelo len ako marketingová fráza. Zjednodušene povedané venujem sa tomu, s čím mám vlastnú pozitívnu skúsenosť.

Každým novým dňom sa predo mnou otvárajú ďalšie dvere.

Oslovuje ma TČM a metafyzika. Okrajovo psychosomatika a práca s liečivými kameňmi pre posilnenie pozitívnych vibrácií. Pristupujem k vám otvorene, s úctou i porozumením. Nepracujem v nahote. Moje masáže sú o Vás. Venujte si seba a dajte slobodu svojim pocitom. Som Vám blízka tantrickým objatím, každým vedomým dotykom. Načúvam vášmu telu, vnímam vašu energiu, dovoľte si ich poznať tiež, neochudobňujte sa o tento  hlboký zážitok. Žijem tým, čo robím.

Masážne rituály vediem s citom tantričky. 

V mojich rukách pocítite bezpečie a pokoj. Ovládam kreatívnu cielenú prácu s vašim telom, odborný tantrický nezameniteľný dotyk, energetickú harmonizáciu a uvoľňujúce kombinované východné techniky. Moja práca odráža môj prístup ku všetkému. Opustite na moment svoj bežný život a objavujte seba vo svojej nekonečnosti. Vnímajte sa celostne a cíťte sa oslobodzujúco. Dostatok času pre vás je to, na čom si zakladám. Každý rituál má osobitý priebeh, keďže vychádza z vašej inakosti. Jeho dĺžka je od 2 do 4 hodín. Tantrickou terapiou dokážeme odstrániť múry, ktoré sme si postavili okolo seba ako ochranu. Pustiť do svojho vnútra viac svetla, intenzívnejšie preciťovať, uvedomovať si, prepájať, poznať pravý zdroj našej sily, radovať sa bez vonkajších podnetov.

V mojej práci ma nevedie ego ale pochopenie, nadobudnuté vedomosti a životné skúsenosti. Je to niečo, čo sa nedá imitovať. Energia, ktorú zo seba každý z nás vyžaruje a vkladá do svojej práce je nezameniteľná.

 Hlbšie tantrické učenie ma v praxi posúva k inému než som považovala za prirodzené, neodlúčiteľné, nalinkované a osvojené cez kurzy. Spracovanie informácií, vyselektovanie toho, čo je identické s mojim presvedčením, skutočné vžitie sa s určitými postupmi prichádza u každého jedinca v odlišnom časovom rozpätí. Nazvala by som to "individuálnym poznaním", ktorým si prechádza vo svojej práci, každý tantrik naozaj osobite. Mám za sebou 2 ročnú výuku vo viacerých smeroch. Od detstva som vnímavá nielen na energie. Pohybujem sa v tom, čo mi je vlastné, rozvíjam sa a dopĺňam si zručnosti. Som hrdá na moju 2 ročnú prácu, ktorá napriek enormnému tlaku tantrických modernizácií sa uberá opačným smerom k iným kvalitám.

Pár slovami o mne.

  Hudba, hlavne jazzová ma sprevádza takmer od detstva. Spevom a tvorbou textov som bola schopná vyjadriť sa podstatne jednoduchšie. Hudobné profesné zameranie patrilo dlhšie obdobie do môjho života doma aj v zahraničí. Za sebou mám vystúpenie na medzinárodnom festivale. Spevom dokážete ľudí naplniť intenzívnymi emóciami. Stojíte na pódiu, pritom reálne sa vaše energie stretávajú v dave a kolektívne vysielate niečo nádherné. Hudba je rituálom jedného z piatych základných zmyslov. V závere sa nás však dotýka (pohládza, či nakopáva) vo viacerých rovinách. Chodím meditovať do prírody, zbieram liečivé byliny, doma mám "malý zverinec", vypomáham v útulku, nemám televízor, uprednostňujem knihy a nevidím sa v modernej technike. Deň si vylepšujem spevom, tancom, prácou ktorú vnímam ako dar a mojimi najbližšími. Nato aby sme viedli život plnohodnotne, musíme pochopiť určité súvislosti.

Galéria 

"Spoznávate ma cez moje slová. Spoznávate sa cez moje rituály.Byť s vami pri vašej transformácii je ako nakresliť ďalší lúč slnka do obrázku úprimného dieťaťa."

To, čo je dovolené nám uvidieť je iba tým, čo sme pripravení pochopiť.

Galéria

 Možno pre viacerých paradoxne zároveň celý život inklinujem k BDSM, špiritizmu a v ušiach mi znie prevažne tvrdá hudba. 

Som profesionálna uvedomelá domina. Osobitý program A.T.T.

Temná terapia má iný nádych. Vždy kladiem dôraz na prirodzené získanie si dôvery submisívneho klienta/tky. Vzájomná úcta musí fungovať aj v (profesionálnom) D/s vzťahu. Mnohí dominanti tento základný princíp opomínajú. Neustále ma priťahovali protichodné veci. Tie sa však odlišne javia iba navonok. Oslovuje ma spirituálne skúmanie, prepojenie s prírodou a hlbší sebarozvoj. Na druhej strane všetko temné vymykajúce sa konvenčnému vnímaniu. Hodnotnejšie ako pochopenie od ostatných je prijať seba bez výčitiek. Kráčame oproti druhým, prispôsobujeme sa požiadavkám, nútime sa do vzorcom tejto spoločnosti a strácame sa. Zabúdame pritom na kroky vedúce do svojho vnútra a oberáme sa o radosť preciťujúcu bez podmienok. Tantra a Bdsm sú súčasťou môjho života. Pomyslené piliere vytvárajúce rovnováhu. Zo strachu, nevedomosti a zahanbenia volíme poväčšine stereotypné prežívanie. Všetko čo je odlišné je neprijateľné, odsudzujúce. Zväzujeme sa do útrpných póz nášho bytia, skostnatievame a nepripúšťame iné varianty videnia seba a vecí okolo nás. Niektorí tápu ale majú chcenie spoznávať viac. Vyberte si a nechajte sa viesť. Tradičné a Intuitívne tantrické programy v spojitosti s ďalšími masážnymi technikami pre celkový reštart. Ďalej sa venujem Temným Rituálnym Terapiám na mieru.

" Tak ako dotykom i bičom dokážeme prejaviť lásku.

Je na nás čomu dáme aký zmysel."

(Ranavia Seier)