Ranavia Seier

motto: 

"Radosť sa nedá hľadať. Radosť sa musí žiť tu a teraz" 

(Osho)

  "Tak ako bičom vieme prejaviť lásku, tak dotykom dokážeme prejaviť nenávisť.  

Je na nás čomu dáme aký zmysel

 " Ak nedokážete ovládať ani seba, nemôžte bezpečne ovládať druhých."

Som certifikovaná masérka so zdravotníckym vzdelaním, vnímavá tantrická sprievodkyňa, terapeutka, vodítkom na ceste iného poznania a uvedomelá profesionálna Domina zároveň pôsobiaca v Nitre. Pristupujem k vám otvorene a  s porozumením.

Masážne rituály vždy vediem s citom tantričky. Ovládam kreatívnu cielenú prácu s telom, tantrický nezameniteľný dotyk, energetickú harmonizáciu a uvoľňujúce kombinované východné techniky.Opustite na moment svoj bežný život a objavujte seba vo svojej nekonečnosti. Vnímajte sa celostne a cíťte sa oslobodzujúco. Dostatok času pre vás je to, na čom si zakladám. Každý rituál má osobitý priebeh, keďže vychádza z vašej inakosti. Neustále sa vzdelávam, posúvam svoje hranice a experimentujem.Temná terapia má opačný nádych. Nechávam cez ňu vyniknúť inú stránku mojej osobnosti. Vždy kladiem dôraz na prirodzené získanie si dôvery submisívneho klienta/tky. Vzájomná úcta musí fungovať aj v (profesionálnom) D/s vzťahu. Mnohí dominanti tento základný princíp opomínajú. Som človek, ktorého nevedie v jeho práci ego ale pochopenie, nadobudnuté  vedomosti a životné skúsenosti. Je to niečo, čo sa nedá imitovať. Energia, ktorú zo seba každý z nás vyžaruje a vkladá do svojej práce je nezameniteľná.

Vždy som inklinovala k protichodným veciam. Oslovuje ma spirituálne skúmanie, prepojenie s prírodou a hlbší sebarozvoj. Na druhej strane všetko temné prepletené s bolesťou. Hodnotnejšie ako pochopenie od ostatných je prijať seba bez výčitiek. Kráčame oproti druhým, prispôsobujeme sa požiadavkám, nútime sa do vzorcom tejto spoločnosti a strácame sa. Zabúdame pritom na kroky vedúce do svojho vnútra a oberáme sa o radosť preciťujúcu bez podmienok. Tantra a Bdsm sú súčasťou môjho života. Pomyslené piliere vytvárajúce rovnováhu. Dva protipóly, ktoré dokážu rozpútať nečakané reakcie. Zo strachu, nevedomosti a zahanbenia volíme poväčšine stereotypné prežívanie. Všetko čo je odlišné je neprijateľné, odsudzujúce. Zväzujeme sa do útrpných póz nášho bytia, skostnatievame a nepripúšťame iné varianty videnia seba a vecí okolo nás. Niektorí tápu ale majú chcenie spoznávať viac. Vyberte si a nechajte sa viesť. Profesionálne Tantrické programy v spojitosti s rôznymi masážnymi technikami pre celkový reštart. Ďalej sa venujem Temným Rituálnym Terapiám na mieru.