O nás

Sme kreatívne bytosti.

Okrem liečivého umenia masáží sa dlhodobo venujeme ďalším umeleckým činnostiam. Hudba a Tanec majú dôležitú úlohu v našich životoch. Nekráčame s dobou ale odkláňame sa aj od zaužívaného spôsobu odprezentovania sa. Vyznávame iné hodnoty. Vnímame síce povrch vecí ale dívame sa do hĺbky a volíme hravú prirodzenosť. Výzor, oblečenie a vyjadrovanie nestaviame na tom, čo je žiadúce. Vhodné či nevhodné. Takýto prístup nepatrí k otvorením, či spirituálne založením bytostiam. Naša práca je o slobode. V konečnom dôsledku vždy oslovíme len tých z Vás, ktorí to tak cítia a chcú. Vedieme ľudí k prežívaniu s ľahkosťou, bez hanby ale s úctou. Preto je nemysliteľné, aby sme sebe dávali na ruky putá. Bolo by to kontraproduktívne. Zvolili sme si nemať sekciu referencie, aj keď sme si vedomé jej dôležitosti v každej pracovnej oblasti. Fungujeme celkovo atypicky. Prikláňame sa jednoducho k názoru, že si všetko treba zažiť z vlastného rozhodnutia, bez vplyvov vonkajšieho sveta. Nevidíme dôvod prečo by ste sa mali cítiť u nás inak ako príjemne a jedinečne, ak ste stotožnení s našimi pravidlami. Sme masérky, terapeutky a sprievodkyne s odborným vzdelaním, praxou a tantrickou výukou. Do svojich rúk sme prijali dar vzácneho umenia. Výberom tohto povolania sme sa nepriamo zaviazali k celoživotnému vzdelávaniu. Naďalej sa uberáme touto nekončiacou púťou. Naše programy sú pre všetkých bez obmedzenia veku hornou hranicou. Tantrický dotyk je ozdravujúci, všeobjímajúci, absolútny a nezameniteľný. Môže sa ním obdarovať každý z vás. Uvedomenie si sily a pravej podstaty každej energie nás začne smerovať k inému životu, stačí sa tomu otvoriť. Všetci disponujeme tvorivou energiou Kundaliní. Je ako nerozbalený dar od univerza, ktorý čaká na to, aby sme ho objavili, trpezlivo s citom preskúmali a vnímavo viedli k vzostupu. Našu webovú stránku sme pre vás tvorili s radosťou, aby v sebe niesla pozitívnu energiu.


Keď je vaša práca prirodzeným odrazom vášho Ja.

Každý kto k vám vstúpi to pocíti.