Tantra Nitra -Rani &Diya &Frey

Našu webovú stránku sme pre vás tvorili s radosťou, aby v sebe niesla pozitívnu energiu.

Sme Diya a Ranavia.

Kvalifikované masérky, terapeutky a tantrické sprievodkyne s odborným vzdelaním, praxou a tantrickou výukou.Venujeme sa relaxačným masážam, terapiám a tantrickým rituálomDo svojich rúk sme prijali dar pravého umenia. Naďalej sa uberáme touto nekončiacou púťou. Programy sú pre všetkých bez obmedzenia veku hornou hranicou. Vedieme Vás k láskavému precíteniu celej vašej bytosti. Vytvárame priestor, v ktorom vládne dôvera a harmónia. Tantrický dotyk je liečivý, absolútny, všeobjímajúci a nezameniteľný. Môže sa ním obdarovať každý z vás. Uvedomenie si sily a pravej podstaty každej energie nás začne smerovať k inému životu, stačí sa tomu otvoriť. Všetci disponujeme  tvorivou energiou Kundaliní. Je ako nerozbalený dar od univerza, ktorý čaká na to, aby sme ho objavili, trpezlivo  s citom preskúmali a vnímavo viedli k vzostupu. 

Sme kreatívne bytosti s umeleckým zameraním.
Okrem Tantry a iných masáží ako liečivému umeniu, sa dlhodobo venujeme ďalším zaujímavým činnostiam. Rozhodli sme sa uviesť viac informácií o nás mimo tantrického sveta. 
Odložte bokom mylné predstavy a vžité domnienky o "novodobých tantričkách." Odkláňame sa však aj od zaužívaného spôsobu odprezentovanie sa. Na svet sa pozeráme cez iné hodnoty. Vnímame síce povrch vecí ale dívame sa do hĺbky a volíme hravú prirodzenosť. Výzor, oblečenie a vyjadrovanie nestaviame na tom, čo je žiadúce. Vhodné či nevhodné. Takýto prístup a hodnotenie nepatrí k spirituálne založením bytostiam. Naša práca je o slobode duše, tela a otvorenosti. V konečnom dôsledku vždy oslovíme len tých z Vás, ktorí to tak cítia a chcú. Vedieme ľudí k slobodnému prežívaniu s úctou, ale bez hanby. Preto je nemysliteľné, aby sme sebe dávali na ruky putá. Bolo by to kontraproduktívne.

Keď je vaša práca prirodzeným odrazom vášho Ja.

Každý kto k vám vstúpi to pocíti.