Tantra Nitra -Rani &Diya &Frey

Sme Diya a Ranavia, kvalifikované masérky, terapeutky a tantrické sprievodkyne s odborným vzdelaním, praxou a tantrickou výukou. Do svojich rúk sme prijali dar pravého umenia.

Naďalej sa uberáme touto nekončiacou púťou. Naše  programy sú určené pre všetkých bez obmedzenia veku hornou hranicou. Prostredníctvom tantrického umenia vás vedieme k láskavému precíteniu celej vašej bytosti. Vytvárame priestor, v ktorom vládne dôvera a harmónia. Do tantrickej práce vkladáme ďalšie masérske techniky pre hlbšie zrelaxovanie. Tantrický dotyk je liečivý, absolútny, všeobjímajúci a nezameniteľný. Môže sa ním obdarovať každý z vás. Niekedy potrebujeme menej, než si myslíme pre vznik neopakovateľných pocitov. Uvedomenie si sily a pravej podstaty životodarnej energie nás začne napĺňať a smerovať k inému životu. Stačí sa tomu otvoriť. Počas rituálov máte možnosť porozumieť aj sexuálnej energii v širšom kontexte, viac cez bezvýhradnú lásku, úprimnú citovú otvorenosť k sebe a zároveň k ostatným. V našej  práci sa vo veľkej miere zameriavame aj na tvorivú energiu Kundaliní, ktorej prebudenie je ako prvý svetelný krok na ceste najsilnejšieho vnútorného poznania.V každom z nás čaká tento nerozbalený dar od univerza na to, aby sme ho objavili, trpezlivo  s citom preskúmali a vnímavo viedli k vzostupu.

Náš priateľ Frey sa špecializuje na relaxačné a senzuálne masáže (dotyk pre ženu, pre muža).Ako prirodzený dominant venujúci sa BDSM praktikám 10 rokov, spolupracuje na všetkých temných programoch s Ranaviou Seier. Odkláňame sa od zaužívaného prevedenia.  

Texty sú vytvorené nami, vychádzajú z našich skúseností.  

Vaša Tantra Nitra - Diya  & Ranavia & Frey