Frey

Volám sa Michal. Môj rituálny pseudonym je Frey. 

Som profesionálny masér pôsobiaci v Nitre.

V práci najčastejšie používam hmaty z TuiNy a thajskej masáže. Kombinujem ich s inými relaxačnými technikami. S klientom/klientkou pracujem hlavne intuitívne. Nepridržiavam sa zaužívaných postupov, aby každému bola venovaná celostná starostlivosť aká je v danom momente žiadúca.

Rád vás budem sprevádzať aj Senzuálnou masážou alebo Tantrickým rituálom. Ľudia neustále mylne vnímajú tantra masáže ako erotické masáže vďaka množstvu dostupných dezinformácií. Tantrická hra zmyslov s energetickým prebudením a erotické dráždenie s povrchným cieľom nesúvisia. Podstatou týchto rituálov nie sú len dotyky zo strany maséra a vaše fyzické telo. Slúžia k vedomému precíteniu na všetkých úrovniach. K nájdeniu vnútornej cesty prepojenia s univerzom. Vedú vás k inému prístupu k sebe v celkovej rovnováhe. Pomocou tantrickej práce sa snažím vo vás nachádzať skrytú príčinu problémov a pomáhať s odstraňovaním podvedomých blokov. 

Nie len Tantra nás učí slobodne preciťovať a žiť naplnenejšie. Pevná ruka dominanta vedená srdcom, rozumom a dlhoročnými skúsenosťami vás povedie odlišnou cestou. A.T.T. je cestou odovzdania sa. V konečnom dôsledku vás prenesie z roviny poníženia do povýšenia telesného aj emočného. Bežne fungujúci človek poväčšine nahliada na BDSM z negatívneho alebo neistého uhla. Príčinou sú skreslené diametrálne odlišné interpretácie šíriace sa virtuálnym svetom. Arogancia, egoistický prístup, nekontrolovateľnosť nepatria k D/s. Dominantná osoba nerieši seba cez bytosť submisívnu. Moje masážne aj temné rituálne programy sú pre oba pohlavia a všetky orientácie. 

Relaxačný  program

1 hod. - 40€ /2 hod. - 60€
Senzuálny/Tantrický rituál

 1 hod. - 70€/ 2 hod. - 100€ /3 hod. -130€

Ako externý masér
 pracujem na objednávky 2 dni vopred.

Ste u mňa vítaní

Temná senzuálna masáž 

 1 hod. - 80€/ 2 hod. - 110€ /3 hod. - 140€
Frey A.T.T. 

1,5 hod. 90€ / 2 hod. - 120€ / 3 hod. - 150€ / 4 hod. - 180€