Frey

Volám sa Frey. Som profesionálny masér s terapeutickým zameraním pôsobiaci v Nitre.V mojej práci najčastejšie používam hmaty z TuiNy a thajskej masáže. Kombinujem ich s inými relaxačnými masážnymi technikami. Tiež je možná  športová masáž celého tela. S klientom/klientkou pracujem hlavne intuitívne. Nepridržiavam sa zaužívaných postupov, aby každému bola venovaná celostná starostlivosť aká je v danom momente žiadúca.

Rád vás budem sprevádzať aj Senzuálnou masážou alebo Tantrickým rituálom. Ľudia neustále mylne vnímajú tantra masáže ako erotické masáže vďaka množstvu dostupných dezinformácií. Tantrická hra zmyslov s energetickým prebudením a erotické dráždenie s povrchným cieľom nesúvisia. Podstatou týchto rituálov nie sú len dotyky zo strany maséra a vaše fyzické telo. Slúžia k vedomému precíteniu na všetkých úrovniach. K nájdeniu vnútornej cesty prepojenia s univerzom. Vedú vás k inému prístupu k sebe v celkovej rovnováhe. Dnešná uponáhľaná doba, pracovný stres, zlé medziľudské vzťahy, partnerské nezhody a najmä traumy z minulosti dokážu na nás zanechať dlhodobé následky, ktoré sa potom roky prejavujú v citovej a sexuálnej nerovnováhe. Následkom toho sú partnerské nezhody a neuspokojivý sexuálny život, pričom jedno s druhým súvisí a často sa vzájomne podporujú. Pomocou tantrickej práce sa snažím vo vás nachádzať skrytú príčinu problémov a pomáhať s odstraňovaním podvedomých blokov. Nie len Tantra nás učí slobodne preciťovať a žiť naplnenejšie. Pevná ruka dominanta vedená srdcom, rozumom a dlhoročnými skúsenosťami vás povedie odlišnou cestou. A.T.T. je cestou odovzdania sa. V konečnom dôsledku vás prenesie z roviny poníženia do povýšenia telesného aj emočného. Bežne fungujúci človek poväčšine nahliada na BDSM z negatívneho alebo  neistého uhla. Príčinou sú skreslené diametrálne odlišné interpretácie šíriace sa virtuálnym svetom.  Arogancia, egoistický prístup, nekontrolovateľnosť nepatria k D/s. Dominantná osoba nerieši seba cez bytosť submisívnu. Moje masážne aj temné rituálne programy sú pre oba pohlavia a  všetky orientácie.

tantra masáž nitra
tantra masáž nitra

Relaxačný  program:  1 hod. - 50€ /2 hod. - 100€

Senzuálny/Tantrický rituál: 1 hod. - 70€/ 2 hod. - 110€ /3 hod. -150€

Temná senzuálna masáž od Freya:  1 hod. - 80€/ 2 hod. - 120€ /3 hod. - 160€

Frey A.T.T. :  1,5 hod.   90€ / 2 hod. - 130€ / 3 hod. - 170€ / 4 hod. - 200€

Ste u mňa vítaní.