Katarzné BDSM  programy

" Zachyť ma a ukáž mi, kde dopadá môj tieň. Jeho veľkosť a obsah, ktoré potrebujem poznať, keď chcem ďalej rásť." 

Konsenzuálne vykonávané rituály.

Len s rozumom nestačí. Do programov vkladáme aj svoje "srdce".
Nie si v žiare svetla. Nie si v zahalení tmy. Preciťuješ vo všetkých farbách svoju inakosť bez strachu a cítiš sa bezpečne.

(Ranavia Seier)

Máme právo nerozumieť, pochybovať, neželať si, nezúčastňovať sa 
a mnoho iných práv. Právo súdiť medzi ne nepatrí. 

To čo nás oddeľuje jeden od druhého, je len obyčajná priepasť tvorená rozdielmi v našom vedomí.

V našich rukách nájdete profesionálne zaobchádzanie.

Je potrebné osloviť nás ohľadne vášho prijatia minimálne deň dopredu.

Ranavia Seier & Frey

 Sme tí, ktorým ponechávate nad sebou kontrolu. A vy ste tí na kom nám záleží. Ako kvalifikovaní maséri vieme ako sa vás dotknúť. Ako terapeuti máme pochopenie pre vaše emocionálne rozpoloženie. Ako skúsení  dominanti ďalšie nevyhnutné klady. Naše priestory sú uspôsobené na väčšinu úkonov. Pracujeme s vami odborne v rituálnej forme v rôznej intenzite. Záťažové prvky smerujúce k uvoľneniu a vnútornej očiste. Ateliér cielenej hravosti a vedomej bolesti. Pohybujeme sa od jemnej temnej masáže, cez D/s rituály po tvrdé S/M praktiky. 

Vytvárame dostatočný priestor na vstupný rozhovor. Vykomunikovanie si pravidiel, čohokoľvek čo nám potrebujete vopred zdeliť predtým ako prikročíme k praktickej časti. Po A.T.T. je dôležitá spätná väzba. Vaše prežívanie, to aké pocity si so sebou odnášate.

Prvým krokom je telefonický hovor. Po príchode do ateliéru je nami bližšie zvolený obsah konkrétneho BDSM programu v závislosti od vášho momentálneho fyzického, psychického a energetického stavu. Vy si určíte hranice, ktoré si neželáte prekročiť.

Vždy máte istotu v tom, čo u nás nezažijete.
To ostatné budeme nachádzať a skúmať vo vás postupne.
Spútaná fyzická schránka poslúži k odomknutiu hlbších procesov. Umlčíme vaše ústa. Hovoriť necháme vaše telo, na ktoré budeme cielene s obmenami pôsobiť. Prebudíme vo vás potlačené emócie. Nechať vás opätovne precítiť a pochopiť to, čo vás vzďaľuje od pozitívneho prístupu k sebe je želateľné a nami umožnené. V závere váš verbálny i neverbálny prejav nadobudne oslobodzujúci charakter.

Ďakujeme, že ste uvedomelí. 

Pre aké osoby príchod k nám nie je vhodný.

- neovládajúce základné pravidlá etikety, vnímajúce BDSM cez pornopriemysel -

Vaše prípadné skúsenosti so submisívnou rolou sú pre nás odôvodnene irelevantné. Zakladáme si na vzájomnom úctivom, korektnom jednaní a jasne definovaných pravidlách. Dva roky vytvárame profesionálne hodnotné D/s vzťahy a liečivé zážitky s nádychom umenia nielen na telesnej úrovni. Žijeme tým, čo robíme. Vstúpte a pochopíte. 

T.D.M. 
Transformačná dominantná masáž

odborná masáž s elementmi BDSM

+ obnova toku energie cez tlakové hmaty zo Shiatsu, TuiNy a bosonohej Ashiatsu.

2 hodiny - 100€ /3 hodiny - 150€


A.T.T. 

 Alternatívna Temná Terapia

Alternatívna temná terapia nemá formu masáže. 

Je to cielené sebavyjadrenie cez BDSM.

Osobitý program tvorený na mieru. Začiatočníkom cez ľahšie praktiky pomáhame nazrieť a vkročiť do sveta, ktorý ich láka. Priaznivcom BDSM, ktorí nie sú zakotvení len v klasickom prežitku SM lekcie, odostrieme inakosť tvrdých praktík v spojitosti so správne nasmerovanou energiou. Prítomné odklonenie sa od pudového ponímania. Ritualizovanie a uctievanie. Silné fyzické vnemy, zmyslová deprivácia, znehybnenie pre zintenzívnenie vnútorných pochodov, odopieranie zaužívaných stimulov, gradované celistvé precítenie. Pochopenie temnej formy vášho ja. Umocnenie zážitku cez bolesť. Hraničné techniky. 

2 hod. - 100€ / 3 hod.- 150€ / 4 hod. - 200€

Je mnoho submisívnych bytostí s vyznávaním odlišných hodnôt. Z toho vyplýva náklonnosť k rôznym typom dominantov. Práve táto rozmanitosť je pre určité pochopenie žiadúca.

Stať sa sprievodkyňou "kontrastnými rituálmi" bola zaujímavá voľba.

Musíte byť schopný fungovať vo viacerých nastaveniach, vedieť  reálne pracovať s odlišnými energiami, kedy telo a psychika submisíva reagujú často atypicky. Som ľudská, trpezlivá, bolestivo-láskavá. Zároveň zásadová, kompromisne-nekompromisná. 

Najhumornejšia veta za moje dvojročné pôsobenie na Slovensku znela: "TAK SI UŽ KONEČNE VYBER. SI TANTRICKÁ SPRIEVODKYŇA ALEBO DOMINA?" 

Jednoduchá odpoveď : "JA SOM STÁLE OBOJE." Podmienkovanie je vlastnosťou neznalých osôb, neschopných vyjsť za vlastnú ohradu. Buďme jednoducho sami sebou bez klamlivej fasády. Ak niečo chceme spoznať, nespoznávajme to cez cielený pozitívny alebo negatívny názor iných. 


Nie v každom výkriku sa skrýva utrpenie.