Katarzné BDSM Seier

" Zachyť ma a ukáž mi, kde dopadá môj tieň. Jeho veľkosť a obsah, ktoré potrebujem poznať, keď chcem ďalej rásť." 

(Seier)

V našich rukách nájdete profesionálne zaobchádzanie.

Je potrebné osloviť nás ohľadne vášho prijatia minimálne dva dni dopredu.

Pohybujeme sa od jemnej temnej masáže, cez D/s rituály po tvrdé S/M praktiky. 
 Vytvárame hodnotné D/s vzťahy a liečivé zážitky s nádychom umenia nielen na telesnej úrovni. Ak máte záujem len o profesionálnu 2 hodinovú lekciu, dávame vám možnosť nás o ňu požiadať. Žijeme tým, čo robíme. Vstúpte a pochopíte.  
Uvádzame len dĺžku praktickej časti.

Ďakujeme, že ste uvedomelí.

Pre aké osoby príchod k nám nie je vhodný.

- neovládajúce základné pravidlá etikety, vnímajúce BDSM cez pornopriemysel, bez schopnosti prispôsobenia sa-

Na primitívne otázky nepoznáme odpovede. 

Vaše prípadné skúsenosti so submisívnou rolou sú pre nás odôvodnene irelevantné. Zakladáme si na obojstrannom úctivom jednaní a jasne definovaných pravidlách. 

Neprijímame od submisívnych osôb žiadne zakúpené dary. 

Nestotožňujeme sa s takýmto zaobchádzaním. 

Pracujeme s vami jedine odborne v rôznej intenzite.

 Záťažové prvky smerujúce k uvoľneniu a vnútornej očiste. Ateliér cielenej hravosti a vedomej bolesti. 


Konsenzuálne vykonávané rituály.

Len s rozumom nestačí. Do programov vkladáme aj svoje "srdce".
Nie si v žiare svetla. Nie si v zahalení tmy. Preciťuješ vo všetkých farbách svoju inakosť bez strachu a cítiš sa bezpečne.

(Seier) 

Máme právo nerozumieť, pochybovať, neželať si, nezúčastňovať sa
a mnoho iných práv. Právo súdiť medzi ne nepatrí.

To čo nás oddeľuje jeden od druhého, je len obyčajná priepasť tvorená rozdielmi v našom vedomí.

Seier & Frey

 Sme tí, ktorým ponechávate nad sebou kontrolu. A vy ste tí na kom nám záleží. Ako kvalifikovaní maséri vieme ako sa vás dotknúť. Ako fundovaní terapeuti máme pochopenie pre vaše emocionálne rozpoloženie. Ako skúsení dominanti ďalšie nevyhnutné klady. Naše priestory sú uspôsobené na väčšinu úkonov. 

Vytvárame dostatočný priestor na vstupný rozhovor. Vykomunikovanie si pravidiel, čohokoľvek čo nám potrebujete vopred zdeliť predtým ako prikročíme k praktickej časti. Po A.T.T. je dôležitá spätná väzba. Vaše prežívanie, to aké pocity si so sebou odnášate.

Obsah konkrétneho BDSM programu je nami bližšie zvolení v závislosti od vášho momentálneho fyzického, psychického a energetického stavu. Vy si určíte hranice, ktoré si neželáte prekročiť.

To ostatné budeme nachádzať a skúmať vo vás postupne.
Spútaná fyzická schránka poslúži k odomknutiu hlbších procesov. Umlčíme vaše ústa. Hovoriť necháme vaše telo, na ktoré budeme cielene s obmenami pôsobiť. Prebudíme vo vás potlačené emócie. Nechať vás opätovne precítiť a pochopiť to, čo vás vzďaľuje od pozitívneho prístupu k sebe je želateľné a nami umožnené. V závere váš verbálny i neverbálny prejav nadobudne oslobodzujúci charakter.

T.D.M. 
Transformačná dominantná masáž

odborná masáž s elementmi BDSM

+ obnova toku energie cez tlakové hmaty zo Shiatsu, TuiNy a bosonohej Ashiatsu.

2 hodiny - 140€ /3 hodiny - 180€


A.T.T. 

 Alternatívna Temná Terapia

Alternatívna temná terapia nemá formu masáže. 

Je to cielené sebavyjadrenie cez BDSM.

Osobitý program tvorený na mieru. Začiatočníkom cez ľahšie praktiky pomáhame nazrieť a vkročiť do sveta, ktorý ich láka. Priaznivcom BDSM, ktorí nie sú zakotvení len v klasickom prežitku SM lekcie, odostrieme inakosť tvrdých praktík v spojitosti so správne nasmerovanou energiou. Prítomné odklonenie sa od pudového ponímania. Ritualizovanie a uctievanie. Silné fyzické vnemy, zmyslová deprivácia, znehybnenie pre zintenzívnenie vnútorných pochodov, odopieranie zaužívaných stimulov, gradované celistvé precítenie. Pochopenie temnej formy vášho ja. Umocnenie zážitku cez bolesť. Hraničné techniky. 

2 hod. - 150€ / 3 hod.- 200€ / 4 hod. - 250€

Je mnoho submisívnych bytostí s vyznávaním odlišných hodnôt. Z toho vyplýva náklonnosť k rôznym typom dominantov. Práve táto rozmanitosť je pre určité pochopenie žiadúca.

Stať sa sprievodkyňou "kontrastnými rituálmi" bola zaujímavá voľba.

Musíte byť schopný fungovať vo viacerých nastaveniach.

 Som ľudská, trpezlivá, bolestivo-láskavá, 

 nestrojená domina.

 Zároveň zásadová,

 kompromisne-nekompromisná. 

Otvoriť sa v mojom živote Tantre považujem za kladné rozhodnutie.

Najhumornejšia veta za moje dvojročné pôsobenie na Slovensku znela: "TAK SI UŽ KONEČNE VYBER. SI TANTRICKÁ SPRIEVODKYŇA ALEBO DOMINA?" 

Jednoduchá odpoveď : "JA SOM STÁLE OBOJE." Podmienkovanie je vlastnosťou neznalých osôb, neschopných vyjsť za vlastnú ohradu. Buďme jednoducho sami sebou bez klamlivej fasády. Ak niečo chceme spoznať, nespoznávajme to cez cielený pozitívny alebo negatívny názor iných. 

Položili ste si niekedy otázku aký rozdiel je medzi sadistom a uvedomelým sadistom?

Nie v každom výkriku sa skrýva utrpenie.